Aktuality

09.04.2019

Urobte vašim deťom radosť a prihláste ich na športové prázdniny !

 

Milí rodičia,

hľadáte pre vaše deti prázdninový týždeň plný športu ?

Prihláste ich do nášho prvého atletického denného kempu !

ŠE  POŠALIME  !  :)

Kde : štadión ZŠ Trebišovská a ŠC Kalimero na Popradskej ulici.

Kedy : dva 5-dňové denné kempy v termínoch 1.- 5.júla alebo  8. - 12.júla 2019, od 8,00 do 16,00 hod.

Pre : deti od 6 do 15 rokov

Čomu sa budeme venovať : základy atletiky, pohybové hry, športové hry, gymnastika v špeciálnej gymnastickej telocvični, hry, súťaže a iné kratochvíle.

Kto sa im bude venovať : Danka a Janka Velďákové a tréneri z Atletika Košice o.z.

Cena : 120 eur (5 dní) , pre členov Atletika Košice 100 eur.

Cena zahŕňa : obedy, olovrant, pitný režim, sociálne zázemie, prenájmy športovísk a pomôcok, kempové tričká, ovocie, atletických trénerov, drobné ceny do súťaží.

Prihlášky : posielajte na kempy@atletikakosice.sk s uvedením mena, priezviska a roku narodenia dieťaťa, vášho telefónneho čísla a emailu, termínu, na ktorý chcete dieťa prihlásiť a v poznámke, či sa dieťa venuje nejakému športu.

Budeme sa tešiť !

Danka, Janka Velďákové a team trénerov Atletika Košice o.z.

späť...