2% z daní

Budeme vďační za vašu podporu z 2% z daní.

Zo získaných prostriedkov budeme spolufinancovať predovšetkým detskú atletiku, projekty Street Athletics, ktorými sme na Slovensku priekopníkmi a ďalšie bežné potreby prípravy atlétov.

Ďakujeme !

Atletika Košice o.z.

Staň sa súčasťou nášho JBL JUMP FEST teamu !

Chceme sa neustále zlepšovať a každoročne nám pribúdajú činnosti, ktoré je ťažké zvládať v úzkom teame. Preto hľadáme zodpovedných pomocníkov, ktorí nám pomôžu lepšie zvládnuť špaciálne aktivity. Hľadáme kolegov pre tieto činnosti v rámci JBL JUMP FEST, ktorí budú schopní obetovať svoj voľný čas 15. júna a niekoľko hodín pred tým pri príprave.

Personalista

• Náplň práce - evidencia príchodu a odchodu brigádnikov, zápis odpracovaných hodín, príprava zmlúv.

• Časové vyťaženie – príprava (záznam podmienok...) 10.-13.6. cca 2h, 15.6 celý deň a 16.6 dopoludnia (spracovanie)

 

Vedúci Call Roomu

• Náplň práce - prezentácia atlétov v tzv. Call room, ktorý sa bude nachádzať v blízkosti rozcvičovacej plochy. Vedúci CR sleduje časový harmonogram pretekov, aby boli pretekári včas prítomní a odprezentovaní v CR a včas privedení na hl. štadión pred štartom svojej disciplíny.

• Jazykové nároky – nutná angličtina

• Časová náročnosť - 15.6 celý deň a 16.6 dopoludnia ( nemusí byť druhý deň)

 

Vedúci Ceremoniálov

• Náplň práce – príprava a dohľad na vecné ceny, diplomy a medaily určené na slávnostne vyhlásenia. V čase vyhlásení mať pripravené odmeny pre vyhlasovanú kategóriu.

• Vypisovanie diplomov pre deti

• Jazykové nároky – angličtina výhodou

• Časová náročnosť - 15.6 celý deň a 16.6 dopoludnia. ( nemusí byť druhý deň)

 

Vedúci technickej čaty pre skoky

• Náplň práce – koordinácia členov tech. čaty. Dohľad na úpravu piesku v doskočisku a v jeho okolí pred, v priebehu a po ukončení skokanských disciplín. Dohľad nad výmenou odrazových dosiek. Usmerňovaníe atlétov po skoku, aby nevstupovali na šprintérsku rovinku.

• V spojení s event manažérom

• Časová náročnosť - 15.6 celý deň a 16.6 dopoludnia.

 

Vedúci technickej čaty pre šprinty

• Náplň práce – koordinácia členov tech. čaty. Dohľad na prípravu štartovacích blokov a na čistotu dráhy v oblasti doskočiska. Dohľad na správne umiestnenie a odloženie prekážok. Kontrola vymedzených dráh.

• Časová náročnosť - 15.6 celý deň a 16.6 dopoludnia.

 

Člen technickej čaty

• Náplň práce – napĺňanie pokynov vedúceho tech. čaty v závislosti od skokanskej alebo šprintérskej sekcie. Zabezpečovanie poriadku na štadióne.

• Zamedzenie vstupu na dráhu nepovolaným

• Opravy čiar, prilepenia kobercov...

• Časová náročnosť - 15.6 celý deň a 16.6 dopoludnia.

 

VIP

• Náplň práce – Kontrola vstupu na VIP tribúnu podľa pripraveného zoznamu hostí

• Jazykové nároky – angličtina výhodou

• Časová náročnosť – 15.6 od 17:00 do 20:30

 

PRESS koordinátor

• Náplň práce – Kontrola vstupu médií na plochu štadióna podľa pripraveného zoznamu. A dohľad na pohyb novinárov, fotografov, kameramanov na ploche

• Časová náročnosť - 15.6 celý deň

 

Infopoint na hoteli, kancelária pretekov

• Náplň práce – Podávanie informácii zúčastneným atlétom o ubytovaní, strave a pretekoch. V prípade potreby poradiť s pohybom po Košiciach. Napr. výber reštaurácie, kaviarne prípadne inej služby.

• Info o pozvánke na prehliadku Košíc 14.6.

• Koordinácia príletov a odletov?

• stravovanie

• Občerstvenie ( Voda Laica, kávovar, sladké...)

• Časová náročnosť – od 14.6 -16.6

• Jazyková náročnosť – nutná angličtina

• Obsluha aj pre JJF Open

 

Koordinátor outdoor reklamy

• Náplň práce – Dohľad na plnenie reklamných záväzkov voči sponzorom. Koordinovať počet a rozmiestnenie reklamných materiálov na ploche štadióna podľa zmluvy.

• Komunikácia so sponzormi

• Vytvorenie fotografií umiestnených rekl. materiálov, ktoré budú slúžiť ako dôkaz o plnení záväzkov sponzora.

• Časová náročnosť – od 13.6 do 16:6 , z toho 14.6. väčšia časť dňa. Týždeň pred tým príprava, naštudovanie podmienok, kontrola nosičov reklamy

 

Predajca Merch

• Náplň práce – predaj JBL Jump Fest tričiek a mikín, športových fliaš... na ploche štadióna.

• Časová náročnosť – 15.6

• Jazková náročnosť – nutná angličtina

 

Správa LED obrazovky ?

• Náplň práce – správa LED obrazovky

• Časová náročnosť – 15.6

 

Zapisovateľ výkonov

• Náplň práce – prepisovanie výsledkov na v skokanských disciplínach do aplikácie Roster Athletics. Komunikácia s časomierou. Prepis bude prebiehať pomocou aplikácie v Iphone alebo Ipad.

• Časová náročnosť – 15.6

• Jazková náročnosť – nutná angličtina

Kancelária pretekov – vedúci kancelárie koordinuje všetky zložky podpory( ceremoniál, občerstvenie, zdravotnícka služba, prezentácia) Nutná angličtina.

píšte na jumpfest@atletikakosice.sk


viac informácií...

Finálový pretek Čokoládovej tretry Slovensko bude 23. mája v Košiciach


viac informácií...

Čokoládova tretra Slovensko 2022 Propozície

Už po šiesty krát a so stále lepším pocitom organizujeme v spolupráci s Mestom Košice, NAŠA Atletika, AK MŠK Žiar nad Hronom  a SAZ Čokoládovú tretru Slovensko. Z 3 štvrťfinálových pretekov postúpi do slovenského finále v Košiciach 23. mája -192 najšikovnejších malých atlétov. Neváhajte, je to pre deti zážitok!

Propozície si môžete stiahnúť TU

 


viac informácií...