https://www.high-endrolex.com/6 https://www.high-endrolex.com/6 Atletika Košice

2% z daní

Budeme vďační za vašu podporu z 2% z daní.

Zo získaných prostriedkov budeme spolufinancovať predovšetkým detskú atletiku, projekty Street Athletics, ktorými sme na Slovensku priekopníkmi a ďalšie bežné potreby prípravy atlétov.

Ďakujeme !

Atletika Košice o.z.

https://www.high-endrolex.com/6