2% z daní

Budeme vďační za vašu podporu z 2% z daní.

Zo získaných prostriedkov budeme spolufinancovať predovšetkým detskú atletiku, projekty Street Athletics, ktorými sme na Slovensku priekopníkmi a ďalšie bežné potreby prípravy atlétov.

Ďakujeme !

Atletika Košice o.z.

Legendy košickej atletiky. Evka Poláková

 

EVKA

Jednou z najvýraznejších postáv košickej atletiky , ktorá doteraz aktívne preteká a trénuje na atletickom štadióne v Košiciach je Eva Poláková /1944/. Ku každému milá a prívetivá , bez predsudkov porozpráva a  keď  treba aj poradí. Jej dlhoročné skúsenosti a zážitky by sme mohli obsiahnuť v nejednej  knihe . Kto i len zopár krát navštívil košický atletický štadión počas pretekov alebo cez týždeň počas tréningov , nemohol si nevšimnúť Evku ako ju všetci volajú . Buď v posilňovni počas silovej prípravy , kde vytlačí tony ročne  alebo tartanovej dráhe , kde si udržiava bežeckým tréningom kondíciu. No pred sezónou najčastejšie v diskárskej klietke , kde hádže diskom.


viac informácií...

Legendy košickej atletiky. JOZEF PLACHÝ

Jozef Plachý (1949)

Ak sme doteraz venovali pozornosť nenápadným ľuďom, ktorí venovali celý svoj život atletike v Košiciach,  musíme spomenúť aj takých, ktorí „prerazili“ svojou výkonnosťou vysoko nad pomery lokálne , česko-slovenské, či dokonca svetové.

Jozef Plachý bol kométa, ktorá vyrazila z Košíc do sveta. Za štyri roky od kedy sa prihlásil na svoje prvé cezpoľné preteky niekde v Košiciach sa stal najmladším členom československej olympijskej výpravy a najmladším finalistom olympijského finále na 800m v Mexiku.


viac informácií...

PROPOZÍCIE ČOKOLÁDOVÁ TRETRA KOŠICE

PROPOZÍCIE PRETEKOV

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA 2017, Košice

Usporiadateľ: Atletika Košice o. z. a agentúra Progress Promotion Košice

z poverenia SSK Vítkovice, usporiadateľa IAAF World Challenge Zlatej tretry Ostrava

 

Dátum: streda 3. máj 2017 od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Miesto konania: Košice - Hlavná ulica (Immaculata - Dóm sv. Alžbety)

 

Kategórie: V rámci Čokoládovej tretry súťažia dievčatá a chlapci vo veku 6 až 11 rokov v nižšie uvedených kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do semifinále, ktoré sa uskutoční 27. 6. 2017 o 14.30 hod v Ostrave. Do finále, ktoré je súčasťou hlavného programu IIAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava a uskutoční sa 28. 6. 2017, postupuje 8 najlepších semifinálových časov v kategórii.

 

100 m

Rok narodenia 2011 – 2010

200 m

Rok narodenia 2009 – 2008

300 m

Rok narodenia 2007 -  2006

 

Prihlášky a registrácia:

Individuálne

A/ do 2. 5. 2017, do 20:00 hod. prostredníctvom on-line formulára na www.cokoladovatretra.cz.

B/ na mieste v deň konania podujatia v prípade, že bude ešte dostupná kapacita

Hromadne
Školy, centrá voľného času, atletické oddiely a iné záujmové združenia podávajú prihlášku hromadne vo forme tabuľky v programe Excel. Tabuľka musí obsahovať tieto údaje ku každému súťažiacemu:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Pohlavie
  • Dátum narodenia
  • Štát
  • Trať – zvolená kategória
  • štartová vlna
  • Kontaktný email
  • Kontaktný telefón

 

Hromadné prihlášky prosím zasielajte na cokotretra@atletikakosice.sk

 

Prezentácia na mieste: Prezentácia na mieste začne o 9 a bude uzatvorená vždy 30 minút pred štartom príslušnej kategórie.

 

Občerstvenie: Občerstvenie je zabezpečené v rámci podujatia VSE City Run Košice 2017 na Dolnej bráne (Hlavná ulica).

Obuv: Štart je povolený len a výhradne v bežnej športovej obuvi vhodnej pre beh, NIE SÚ povolené tretry.

 

Štart: Štart všetkých disciplín je zo štartovej čiary BEZ štartových blokov.

 

Výsledky: Výsledky budú zverejnené po skončení pretekov na www.cokoladovatretra.cz, oddielových stránkach www.atletikakosice.sk a stránkach ČAS a stránkach SAS.

 

Vyhodnotenie: Prví traja pretekári v každé kategórii obdržia diplom a medailu, víťaz zároveň obdrží pozvánku do semifinále a získava celkom

3 vstupenky na IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava pre seba

a svoj doprovod. Ďalšie vstupenky si môže jeho zákonný zástupca rezervovať na sarka.mokra@seznam.cz a zakúpiť pri prezentácii do semifinále v mieste konania podujatia. Víťaz každej kategórie obdrží čokoládovú tortu a každý, kto dobehne do cieľa, získa drobnú cenu.

 

Semifinále: Účastníkov semifinále je 132 (6 postupujúcich z každého mesta - 3 dievčatá a 3 chlapci). Semifinále sa uskutoční 27. 6. 2017 o 14.30 hod. v Ostrave. K prezentácii je nutné dostaviť sa o 13:00 hod. Časový program semifinále bude zverejnený na www.cokoladovatretra.cz.

Finále: Do finále postupuje 8 najlepších časov v kategórii, ktoré boli dosiahnuté v semifinále. Finálové preteky sú súčasťou hlavného programu IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava a uskutoční sa 28. 6. 2017. Podrobnosti budú zverejňované priebežne.

 

Ubytovanie a doprava: Pre účastníkov semifinále (resp. finále) bude zdarma zaistené ubytovanie s raňajkami v ubytovacom zariadení v blízkosti štadiónu v Ostrave od 27.6.2017 (deň konania semifinále) do 28.6.2017 (deň konania finále). Pre ich doprovod bude umožnené ubytovanie za zvýhodnený poplatok. Náklady na dopravu znáša každý z účastníkov sám.

 


viac informácií...