Formuláre k 2% z daní

Budeme vďační za vašu podporu z 2% z daní.

Zo získaných prostriedkov budeme spolufinancovať predovšetkým detskú atletiku, projekty Street Athletics, ktorými sme na Slovensku priekopníkmi a ďalšie bežné potreby prípravy atlétov.

Vyhlásenie k 2% z daní 2021 - pdf formát

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov