kontaktná adresa :

Dúhová 26, 040 01 Košice

IČO : 50076302

DIČ : 2120453291

číslo účtu VÚB : SK60 0200 0000 0036 4043 1953

Kontakty