Aktuality

14.08.2019

PROPOZÍCIE JBL JUMP FEST - SÚŤAŽE PRE ŽIAKOV

Záštitu nad touto akciou majú dvojičky Danka a Janka Velďákové (pre ktoré to bude zároveň rozlúčka s medzinárodnou kariérou) a Ján Volko, ktorí sa na Vašu účasť veľmi tešia.

Termín a miesto: 4. september 2019 (streda) od 8:30 do 12:30 hod.

Súťaže budú prebiehať na špeciálne upravenej skokanskej rampe a na šprintérskej rovinke, vo vytvorenom štadióne na Alžbetinej ulici, hneď oproti katedrále Sv. Alžbety v Košiciach. Použitý povrch pre obe súťaže je od špičkovej talianskej firmy „MONDO“, na ktorom prebiehajú súťaže aj na olympijských hrách, majstrovstvách sveta či Európy

Usporiadateľ : Atletika Košice o.z. , Mesto Košice a DSI Slovakia s.r.o.

Hlavní funkcionári: Riaditeľ pretekov  - Mgr. Radoslav Dubovský

Vrchník skokanských pretekov       - Zuzana Lokajová

Vrchník šprintérskych pretekov      - Ľuboš Jošťák

Ambasádori:                                - Danka a Janka Velďáková, Ján Volko.

Disciplíny: DVOJBOJ : Šprint na 60 metrov  a skok do diaľky žiakov ZŠ .

Vekové kategórie :               chlapci a dievčatá ročníky narodenia 2006 až 2013 prihlásení školami, klubmi alebo rodičmi a aj deti predškolského veku (individuálne prihlásené).

Podmienky účasti : obe disciplíny dvojboja : beh na 60 metrov a skok do diaľky.

Kategórie: Z kapacitných dôvodov každá škola môže prihlásiť na súťaže maximálne 8 detí :

Kategória mini prípravka . : žiaci ročník 2012 - 2013   - max 1 chlapec a 1 dievča

Kategória prípravka  : žiaci ročník 2010 - 2011  - max 1 chlapec a 1 dievča

Kategória najmladší žiaci : žiaci ročník 2008 -  2009  - max 1 chlapec a 1 dievča

Kategória mladší žiaci : žiaci ročník 2006 -  2007  - max 1 chlapec a 1 dievča

*riaditeľ pretekov môže rozhodnúť o výnimke.

V skoku do diaľky sa bude merať výkon z miesta odrazu. Počet pokusov bude prispôsobený počtu prihlásených žiakov (2 alebo 3 pokusy). Štartovať ( skákať ) budú spoločne dievčatá resp. chlapci v skupinách ročníkov 2006-2007, resp. 2008-2009; 2010-2011, 2012-2013. Výsledky dvojboja budú vyhodnocované v štyroch hore uvedených  vekových kategóriách. V šprinte bude hodnotený  (bodovaný) lepší z 2 individuálnych štartov pretekára.

Výsledky celej súťaže budú spracované elektronicky, vyhodnotenie najlepších bude po absolvovaní celej súťaže. Priebežné výsledky budú zverejnené na nástenke resp. online na webe https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihlášky: Školy, kluby alebo rodičia (individuálne) prihlasujú svojich žiakov a deti menovite, s uvedením dátumu narodenia najneskôr do utorka 3.9.2019 do 12:00 hod. na on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar Ročníky 2010 až 2013 sa prihlasujú na webe v rámci jednej kategórie „miniprípravka“

Po naplnení kapacity 250 pretekárov budeme nútení prihlasovanie zastaviť.

Prezentácia: Najneskôr na mieste pretekov 7:45 – 8:15 hod., resp. cezpoľní emailom do 3.9. do 20,00.

V prípade, že budete chcieť nahlásiť zmenu, alebo neskorší príchod, prosíme

oznámiť e-mailom na  jumpfest@atletikakosice.sk 3.9.2019 do 20:00 hod.

Šatne a toalety :                 v stanoch na „športovisku“ na Alžbetinej ulici, WC -  TOI TOI toalety za cieľom.

Štadión, občerstvenie : celé športovisko veľké 100 x15m bude ohraničené tribúnami a bezpečnostnými zábranami (dobrá  možnosť dohľadu na deti). Voda a sladkosti zdarma.

Rozcvičovanie: v parku na Hlavnej ulici, príp. na rozcvičovacom ihrisku pred Urbanovou vežou.  Rozcvičenie na skokanskej rampe a šprintérskej dráhe bude umožnené po prezentácii cca 10-15 min. pred začiatkom súťaže.

Technické podmienky: súťažiť sa bude v obuvi bez klincov (nie v tretrách). Meranie výkonov bude pásmom a elektronickou časomierou.  Štarty bez štartovacích blokov. Štartovať sa bude v časových „blokoch“ po jednotlivých kategóriách. Zvlášť dievčatá a chlapci po 2 pokusy  a 2 štarty.  Vyhodnotenie prostredníctvom softwaru atletickej pretekárskej kancelárie bude bezprostredne po ukončení druhej disciplíny (dvojboja).

Vyhodnotenie a ceny: vyhodnotenie prebehne priebežne po ukončení jednotlivých kategórií. Najlepší traja v každej kategórii dostanú diplomy a sladkosti. Víťazi tričká „JBL JUMP FEST “.

Doprava : na vlastné náklady. Košických súťažiacich prosíme naplánovať príchod a prezentáciu do 8:00. Cezpoľných prosíme naplánovať príchod do 8:30, resp. po predchádzajúcej emailovej dohode.  „Štadión“ je umiestnený v centre Košíc, 10 minút chôdzou od vlakovej a autobusovej stanice. Parkovanie je možné na parkovisku „Kultur Park“ na Kukučínovej ulici (10min chôdzou).

--------------------------------------------------------------

Č A S O V Ý   R O Z P I S     Streda 4.9.2019

Dopoludňajší program :   „ DVOJBOJ – 60 m a skok do diaľky žiakov ZŠ“

60M

SKOK DO DIAĽKY

8,30 -9,30

CH + D

CH + D

mladší žiaci

2006-2007

mini prípravka

2012-2013

9,30 - 10,30

CH + D

CH + D

prípravka

2010-2011

najmladší žiaci

2008-2009

10,30 - 11,30

CH + D

CH + D

mini prípravka

2012-2013

mladší žiaci

2006-2007

11,30 - 12,30

CH + D

CH + D

najmladší žiaci

2008-2009

prípravka

2010-2011

 

JBL JUMP FEST – „ ŠPRINTÉRSKE NÁDEJE“ súťaže v šprintoch  finalistov Čokoládovej tretry ročníky narodenia 2006 -2012

Podmienky účasti : prihlásiť sa môžu účastníci slovenského finále Čokoládovej tretry Slovensko, resp. semifinále a finále Čokoládovej tretry Ostrava (ročníkov narodenia 2006-2012 ). U Pretekárov  r. nar. 2006 uvádzajte najlepší výkon na 60m, budú vybraní podľa výkonnosti. Pretekári, ktorí spĺňajú podmienky pre účasť v popoludňajšom programe, môžu štartovať aj dopoludnia (v dvojboji), pokiaľ nebude naplnená dopoludňajšia kapacita.

Prihlášky : Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar do 3.9.2019 do 12:00 hod. oddelene od prihlásených detí pre dopoludňajší program.

Disciplína : beh na 60 metrov

Hodnotenie : podľa rovnakých pravidiel ako v súťaži ELITE JBL JUMP FEST a to najnižší súčet 2 časov pretekára v kategórii. Prví traja v každej kategórii  dostanú špeciálne trička JBL JUMP FEST camouflage  2019.

Súťaž: preteky prebiehajú na šprintérskej rovinke s 3 dráhami. Predpokladáme účasť po 12 detí v každej kategórii. V prípade nenaplnenia kapacity môže organizátor doplniť kapacitu. Výzva bude v tom prípade uvedená na FB JBL JUMP FEST.

Čas: 14:00 – 16:00 hod.

Vyhodnotenie: bezprostredne po pretekoch do 16:30 hod.

Paralelne so súťažou „ŠPRINTÉRSKE NÁDEJE“ bude prebiehať finále Slovenského pohára v skoku do diaľky     ( výber sekcie skokov SAZ, zodpovedný Radoslav Dubovský).

Na tieto preteky nadväzuje priamo hlavný program JBL JUMP FEST - ELITE so začiatkom o 17:00 hod.

Ubytovanie : V prípade potreby zaistenia ubytovania kontaktujte prosím priamo http://sdaj.tuke.sk/ubytovanie.html

-------------------------------------

P R O P O Z Í C I E   JBL JUMP FEST – „ slovenský pohár v skoku do diaľky “

národný program dospelí 14,00 – 16,00

 

Súťažia pretekári vybraní sekciou skokov SAZ. Súťaží sa systémom „ženy a muži v jednej súťaži“. Súťaží  spolu 10 pretekárov a pretekárok s kompletným počtom 6 pokusov. Všetci pretekári a pretekárky absolvujú spolu kompletnú sériu pokusov. Vyhodnocuje sa zvlášť ženská a mužská kategória.

 

 

P R O P O Z Í C I E     HLAVNÝ PROGRAM :   JBL JUMP FEST – „ ELITE “

Medzinárodná atletická show 17,00 – 19,00

Súťaží sa paralelne v šprintoch na 60 yardov, 60 yardov prekážok, skokoch do diaľky a trojskoku. Súťažia organizátorom pozvaní hostia. V šprintoch rozhoduje najnižší súčet oboch behov atléta.V skokoch súťažia spolu v jednej súťaži ženy aj muži. Počas jednej série absolvujú skoky všetci pretekári. Pretekári absolvujú kompletný počet skokov. Organizátor počas série mení odrazové dosky podľa pravidiel IAAF pre danú disciplínu.

Časový plán JBL JUMP FEST ELITE

17,00 – skok do diaľky a trojskok ženy a muži

17,15 – 60 yardov prekážok 1. séria ženy

17,30 – 60 yardov prekážok 1. séria muži

17,45 – 60 yardov prekážok 2. séria ženy

18,00 – 60 yardov prekážok 2. séria muži

18,20 – 60 yardov 1.séria muži

18,50 – 60 yardov 2.séria muži

19,00 – predpokladané vyhlásenie výsledkov

P R O G R A M   4. R O Č N Í K A    J B L  J U M P  F E S T  2 0 1 9  -  4. SEPTEMBRA 2 0 1 9

8:00   - 12:30 -   ŽIACKY  DVOJBOJ  ( SKOK DO DIAĽKY / 60M )   ROČNÍKOV NAR. 2006 – 2013

14:00 – 16:00 -  „ŠPRINTÉRSKE NÁDEJE“  - ŠPRINT NA 60M  FINALISTOV ČOKOLÁDOVEJ TRETRY SLOVENSKO  ROČNÍKOV NAR. 2007 – 2012

14:00 – 16:00 -   FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA V SKOKU DO DIAĽKY MUŽI / ŽENY - NÁRODNÝ PROGRAM

16:15 – 16:30  -  VYHLASOVANIE „ŠPRINTÉRSKE NÁDEJE“ A SLOVENSKÝ POHÁR V SKOKOCH DO DIAĽKY

17:00 -  19:00 -  JBL JUMP FEST 2019  ELITE, DIAĽKA, TROJSKOK, ŠPRINT 60 YARDOV, 60 YARDOV PREK., POZVANÍ ATLÉTI

Prípadné otázky na jumpfest@atletikakosice.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien programu

späť...