Aktuality

29.03.2019

Čokoládová tretra 2019 - Prihlášky a registrácia

Prihlasovanie prebieha od 1.4.2019 – do 17.5.2019

Jednotlivci – individuálne na adrese www.cokoladovatretra.sk

Školy, CVČ, atletické oddiely a iné záujmové združenia formou hromadnej prihlášky, ktorú stiahnete > TU <

 

Hromadné prihlášky, prosím, zasielajte na cokotretra@atletikakosice.sk výhradne v predpísanej .xls tabuľke, ktorá je prílohou propozícií a ktorú si môžete stiahnuť na www.cokoladovatretra.sk alebo www.atletikakosice.sk. V inej forme nebudú hromadné prihlášky akceptované.

späť...